Vissevasse – 2019 Wall Calender

Vægkalender 2019
Tolv måneder. Tolv ViSSEVASSE-motiver. Vores 2019 vægkalender er en klassisk årskalender med kobberspiralryg. Hver måned har et udvalgt ViSSEVASSE-motiv som baggrund, der passer til årstiden. April måned har eksempelvis BALLOON DREAM, hvor vi rejser ud i det blå, og juli måned har SWIM LIKE A FISH som baggrund.

Hver måned har fem kolonner, man kan vælge at bruge, som man har lyst til. Måske hvert familiemedlem skal have en kolonne, eller måske den ene skal bruges som madplan. Eller man kan vælge at skrive på tværs af kolonnerne, så man har en lang linje med masser af plads.

Datoer, ugedage, årstider og ugenumre er tydeligt markeret, så man lynhurtigt kan få et overblik. Bagerst i kalenderen er en overskuelig oversigt over alle årets måneder, hvor man kan sætte fokus på særlige mærkedage. Eksempelvis fødselsdage, kærestedage eller månedens mål og highlights. Det er den perfekte familiekalender.

På bagsiden er en oversigt over alle månederne, hvor man kan se billeder af alle baggrundene.

Kalenderen måler: 30×40 cm.

Måneder og baggrunde:
Januar: SKIING
Februar: THE DIVER
Marts: FISHING BOATS
April: BALLOON DREAM
Maj: LOTUS
Juni: TENT WITH A VIEW
Juli: SWIM LIKE A FISH
August: FARMHOUSE
September: VW BEETLE
Oktober: BEACH HUTS
November: BOY IN A BOAT
December: THE LANTERNS

Kalenderen er trykt uden for EU på 250 g. mat artboard papir.

Kalender
30 x 40 cm, vejl. udsalgspris DKK 245

Forhandler: www.vissevasse.dk, tlf: + 45 7199 2323


Wall calendar 2019

Twelve months. Twelve ViSSEVASSE images. Our 2018 wall calendar is a classic one-year calendar with a copper spiral spine. Each month has a selected ViSSEVASSE background image that matches the season. The month of April, for example, features BALLOON DREAM, while the month of July features SWIM LIKE A FISH.

Each month has five columns that you can use as you like. Maybe each family member gets their own column, or maybe you want to reserve one column for the family’s meal plan. You may also choose to write across the columns, which gives you a long line with plenty of room.

Dates, weekdays, seasons and week numbers are clearly marked, offering a quick and clear overview. The last page of the calendar offers an overview of all the months of the year. Here you can highlight especially important days, such as birthdays, date nights or the month’s goals and highlights. 

On the back cover is an overview of the twelve monthly images. 

Size: 30×40 cm.

Months and background images: 
January: SKIING 
February: THE DIVER
March: FISHING BOATS  
April: BALLOON DREAM
May: LOTUS
June: TENT WITH A VIEW
July: SWIM LIKE A FISH
August: FARMHOUSE
September: VW BEETLE
October: BEACH HUTS
November: BOY IN A BOAT
December: THE LANTERNS

The calendar is printed outside the EU on 250-gram matt artboard paper.

Calendar
30 x 40 cm, EUR 33

Retailer: www.vissevasse.com, phone: +45 7199 2323

Download billede

Save to image bag

Details