Vissevasse – 2020 DK wall calender

Tolv måneder med tolv ViSSEVASSE-motiver, der passer til årstiden. Denne danske årskalender har kobberspiralryg og kan nemt hænges på væggen i køkkenet, stuen eller kontoret. De udvalgte motiver til hver måned tager udgangspunkt i vores Danmarksplakater. Maj måned har eksempelvis ANEMONER, da de springer ud og fylder skovbunden i denne måned, og august har ÆBLETRÆET som baggrund.

Hver måned har fem kolonner, man kan vælge at bruge, som man har lyst til. Måske skal hvert familiemedlem have en kolonne, eller måske skal den ene bruges som madplan. Eller man kan vælge at skrive på tværs af kolonnerne, så man har en lang linje med masser af plads.

Datoer, ugedage, årstider, ugenumre og danske helligdage er tydeligt markeret, så man lynhurtigt kan få et overblik. Det er den perfekte familiekalender. På bagsiden er en oversigt over alle månederne, hvor man kan se billeder af alle baggrundene.

Kalenderen måler 30×40 cm.

Obs: Kalenderen trykkes i et begrænset oplag.

Måneder og baggrunde:
Januar: DANMARK FYRET
Februar: DANMARK LILLEBÆLTSBROEN
Marts: DANMARK SORT SOL
April: DANMARK SEJLBÅDEN
Maj: DANMARK ANEMONER
Juni: DANMARK MARKERNE
Juli: DANMARK STRANDEN
August: DANMARK ÆBLETRÆET
September: DANMARK CAMPING
Oktober: DANMARK MØLLEN
November: DANMARK STOREBÆLTSBROEN
December: READY FOR CHRISTMAS

Kalenderen er trykt uden for EU på 250 g. mat artboard papir. Mål: 30×40 cm.

VÆGKALENDER 2020
30 x 40 cm, vejl. udsalgspris DKK 245

Forhandler: www.vissevasse.dk, tlf: + 45 7199 2323


Twelve months with twelve ViSSEVASSE images that match the season. This Danish calendar has a coper spiral and is easy to hang up on the wall in your kitchen, living room or office. Each month has a background image selected from our Denmark poster series. For example, the month of May features ANEMONES, because they bloom and cover the forest floor in May, while the image for August is the APPLE TREE.

Each month has five columns that you can use as you please. Maybe each family members gets a column, or maybe one of the columns is used as a meal planner. Or you can write across the columns if you’d like a long line with lots of room for your entries.

Dates, weekdays, seasons, week numbers and Danish bank holidays are clearly marked to give you a quick overview. It is the perfect family calendar. On the back is an overview of all twelve months with pictures of the background images.

Size: 30 x 40 cm

NB! The calendar is printed in a limited edition.

Months and background images:
January: DENMARK LIGHTHOUSE
February: DENMARK LITTLE BELT BRIDGE
March: DENMARK MURMURATION
April: DENMARK THE SAILBOAT
May: DENMARK ANEMONES
June: DENMARK THE FIELDS
July: DENMARK THE BEACH
August: DENMARK APPLE TREE
September: DENMARK CAMPING
October: DENMARK MILL
November: DENMARK GREAT BELT BRIDGE
December: READY FOR CHRISTMAS

The calendar is printed outside the EU on 250 g matt artboard paper. Size: 30 x 40 cm

WALL CALENDAR 2020
30 x 40 cm, EUR 33

Retailer: www.vissevasse.com, phone: +45 7199 2323

Download billede

Save to image bag

Details