Vissevasse – Kalender

Forældremøder, legeaftaler, fødselsdage, biografture og årlige mandeaftener. Der er mange ting, man skal holde styr på i en travl hverdag. Men det hjælper at få skrevet aftaler og aktiviteter ned på papir, så du kan visualisere din tid og give de mange tanker et sted at bo. Om du er single, studerende, single, har en stor eller lille familie, kan vores nye vendbare vægkalender skræddersys, så den passer til dig og dine behov. 2017 TURNABLE WALL CALENDAR er lavet efter et 2-i-1-koncept, hvor hver måned har to sider.

Forside: 2-i-1
Den ene side er dusty green og består af seks kolonner, som du eksempelvis kan skrive familienavne eller navne på kollegaer ud for. Du kan også vælge at bruge nogle af kolonnerne til at holde styr på madplaner eller træning. Nederst på siden er der plads til at skrive ”komplimenter” og ”nye vaner”. Når du befinder dig på denne side, kan du bladre videre til næste måned, præcis som i en helt almindelig kalender.

Bagside: 2-i-1
Hvis du derimod vender kalenderen horisontalt, kommer du over til månedens anden side – ”bagsiden”. Denne side er dusty rose og er delt op i større firkanter, hvor man eksempelvis kan skrive alle fælles aftaler ind. Siden giver et godt samlet overblik over måneden, og her finder man også alle ugenumre. Nederst er der plads til, at man kan notere sig månedens ’Goals’ og noter til næste måned.
Skriv løs: 
Kalenderen er linjeret, og man kan både skrive med blyant, kuglepen eller tusser og på den måde gøre kalenderen endnu mere personlig. Derudover kan man også bruge masking tape. Det er for eksempel smart, hvis man skal markere en begivenhed, der strækker sig over flere dage. Vær dog opmærksom på, at man ikke må viske for hårdt, da farven så vil falme. Find et bredt udvalg af masking tape HER.

Kalenderen er trykt i Danmark på svensk miljøvenligt papir 250 gr. MultiArt Matt.

Kalender
‘2017 TURNABLE WALL CALENDAR’
Farver: Forside: Dusty green, bagside: Dusty rose
Størrelse: 49 x 49 cm, vejl. udsalgspris DKK 395

Forhandler: www.vissevasse.dk, tlf: + 45 7199 2323


Parent-teacher meetings, play dates, birthdays, cinema visits and boys’ nights out. There is plenty to keep track of in our busy everyday life. But it helps to write appointments and activities down on paper to let you visualize your time and create a framework for your many thoughts and ideas. Whether you are a student, single or part of a family, small or large, these new turnable wall calendars can be tailored to your needs. Our 2017 TURNABLE WALL CALENDAR is based on a two-in-one concept, where each month has two sides.

Front: 2-in-1
One side is dusty green and consist of six columns where you can add, for example, the names of family members or colleagues. You may also choose to use some of the columns to keep track of meal plans or exercise routines. At the bottom of the page there is room for you to write down ‘compliments’ and ‘new habits’. While you are on this side, you can flip to the next month, exactly as you would in a conventional calendar.

Back: 2-in-1
If instead you flip the calendar horizontally, you get to the other side of the month display – the ‘back’. This side is dusty rose and features large boxes for noting down, for example, your shared family appointments. This side offers a good overview of the month and also contains week numbers. The bottom of the page has room for writing down the month’s ‘goals’ and notes for next month.
Personalize your calendar:
The calendar has lines, and you can add your notes in pencil, ballpoint pen or felt-tip pen to give it a more personal feel. You can also use masking tape to mark events that stretch over more than one day. If you use an eraser, be gentle to avoid rubbing out the colour print.

The calendar is printed in Denmark on Swedish eco-friendly paper 250gr. MultiArt Matt.

Calendar
‘2017 TURNABLE WALL CALENDAR’
Size: 49 x 49 cm, EUR 53

Retailer: www.vissevasse.com, phone: +45 7199 2323

Download billede

Save to image bag

Details