Vissevasse – VÆGKALENDER 2018

Tolv måneder. Tolv ViSSEVASSE-motiver. Vores 2018 vægkalender er en klassisk årskalender med kobberspiralryg. Hver måned har et udvalgt ViSSEVASSE-motiv som baggrund, der passer til årstiden. April måned har eksempelvis SAKURA, hvor kirsebærblomsterne springer ud, som baggrund, og juli måned har SVØMMEREN som baggrund.

Hver måned har fem kolonner, man kan vælge at bruge, som man har lyst til. Måske hvert familiemedlem skal have en kolonne, eller måske den ene skal bruges som madplan. Eller man kan vælge at skrive på tværs af kolonnerne, så man har en lang linje med masser af plads.

Datoer, ugedage, årstider og ugenumre er tydeligt markeret, så man lynhurtigt kan få et overblik.

Bagerst i kalenderen er en overskuelig oversigt over alle årets måneder, hvor man kan sætte fokus på særlige mærkedage. Eksempelvis fødselsdage, kærestedage eller månedens mål og highlights.

På bagsiden er en oversigt over alle månederne, hvor man kan se billeder af alle baggrundene.

Måneder og baggrunde:

Januar: SKIING
Februar: AFTERNOON THOUGHTS
Marts: OCEAN VIEW
April: SAKURA
Maj: FISKEREN
Juni: BADEHUS KYSTLINJE
Juli: SVØMMEREN
August: VW CAMPER
September: INTO THE WOODS
Oktober: AFTER THE HIKE
November: WALK AND TALK
December: DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

Kalenderen er trykt uden for EU på 250 g. mat artboard papir.

Kalneder
‘VÆGKALENDER 2018’
30 x 40 cm
Vejl. udsalgspris DKK 245

Forhandler: www.vissevasse.dk, tlf: + 45 7199 2323


Twelve months. Twelve ViSSEVASSE images. Our 2018 wall calendar is a classic one-year calendar with a copper spiral spine. Each month has a selected ViSSEVASSE background image that matches the season. The month of April, for example, features SAKURA, with cherry blossoms, while the month of July features THE SWIMMER.

Each month has five columns that you can use as you like. Maybe each family member gets their own column, or maybe you want to reserve one column for the family’s meal plan. You may also choose to write across the columns, which gives you a long line with plenty of room.

Dates, weekdays, seasons and week numbers are clearly marked, offering a quick and clear overview.

The last page of the calendar offers an overview of all the months of the year. Here you can highlight especially important days, such as birthdays, date nights or the month’s goals and highlights.

On the back cover is an overview of the twelve monthly images.

Months and background images:

January: SKIING
February: AFTERNOON THOUGHTS
March: OCEAN VIEW
April: SAKURA
May: THE FISHERMAN
June: BEACH HUT COASTLINE
July: THE SWIMMER
August: VW CAMPER
September: INTO THE WOODS
October: AFTER THE HIKE
November: WALK AND TALK
December: DRIVING HOME FOR CHRISTMAS

The calendar is printed outside the EU on 250-gram matt artboard paper.

CALENDAR
‘WALL CALENDAR 2018’
30 x 40 cm
EUR 33

Retailer: www.vissevasse.com, phone: +45 7199 2323

Download billede

Save to image bag

Details